نامه درخواست چگونگی محاسبه مالیات-ماده 237ق.م.م

نامه چگونگی محاسبه مالیات- ماده 237ق.م.م

ریاست محترم گروه مالیاتی ……………………… (در این بخش شماره گروه مالیاتی نوشته شود)

اداره کل امور مالیاتی ………………. (به عنوان مثال جنوب شهر تهران)

با سلام

خواهشمند است در اجرای مفاد ماده ۳۵ آئین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و قسمت اخیر ماده ۲۳۷ قانون مذکور، دستور فرمایید یک نسخه از گزارش رسیدگی شماره …… به تاریخ … که مبنای صدور برگ تشخیص با مشخصات زیر می باشد به نماینده این شرکت آقا / خانم …….. با شماره ملی ………تحویل شود:

برگ تشخیص مالیات عملکرد به شماره ……. به تاریخ ……….. ابلاغ شده در تاریخ …………

برگ تشخیص مالیات حقوق به شماره ………… به تاریخ ……….. ابلاغ شده در تاریخ ………

                                                                                                                با تشکر

                                                                                                                 شرکت………

                                                                                                                (مهر و امضا)

توضیحات:

۱- همیشه بعد از ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی به ویژه در صورتی که مبلغ مالیات ابلاغ شده با مالیات اظهارنامه ارسالی شما تفاوت دارد، در مهلت قانونی به کارشناس مالیاتی پرونده خود در سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایید و با ارائه درخواست کتبی گزارش رسیدگی را مطالبه نمایید و بر اساس آن نسبت به تنظیم لایحه دفاعیه اقدام کنید.

۲- نامه درخواست باید در سربرگ شرکت باشد و توسط شخص صاحب حق امضا مهر و امضا شود.

۳- همانطور که گفته شد سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه این گزارش به مودی میباشد و خودداری از تحویل گزارش تخلف از قانون محسوب میشود.

 


تاریخ ثبت: 1397/05/25 04:57:46 عصر
نویسنده:  
تعداد بازدید: 264

ثبت نظر


تعداد نظرات : 0

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

09124384713
ایران
تهران

تماس با حساب اینجا