انجام کلیه خدمات حسابداری،حسابرسی و مالیاتی و مشاوره

کمترین زمان،دقت،سرعت،اطمینان

با ما در تماس باشید

09124384713

02166829184

حساب اینجا خدمات حسابداری و حسابرسی

خدمات حسابرسی

حسابرسی مالیاتی وصدور گزارش جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور


اطلاعات بیشتر

خدمات حسابداری

مشاوره در خصوص خرید و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری


اطلاعات بیشتر

خدمات حسابداری مالیاتی

تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده


اطلاعات بیشتر

آخرین مطالب حساب اینجا

قوانین مالیاتی

قوانین مالیاتی

تیم تخصصی حساب اینجا

تیم تخصصی حساب اینجا

درباره حساب اینجا

شما می توانید در حساب اینجا خدمات حسابرسی و حسابداری دریافت کنید


ثبت و تحریر اسناد و دفاتر قانونی

تنظیم ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد ،ارزش افزوده و گزارش فصلی

طراحی و اجرای سیستم حسابداری

گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی

تهیه لیست حقوق دستمزدادارات مالیات و بیمه


اطلاعات بیشتر

حسابداری زبان تجارت میباشد و از منظری دیگر میشود پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحدهای تجاری و اثرات اینگونه رویدادها به تصمیم گیرندگان را سیستم اطلاعاتی حسابداری نام برد و بر اساس دیدگاهی جامع، اطلاعات حسابداری را میتوان اطلاعات اقتصادی تلقی نمود. حسابداری همزاد تمدن بشری میباشد و حسابداری دانشگاهی با بیش از پانصد سال سابقه بنیاد نهاده شده است که تغییرات حسابداری در طول این زمان تغییر در ماهیت نظری ان است و عمدتاً رویکرد تجویزی داشته است. در اواسط سده بیستم و با تسلط بر مکتب اثبات گرایی، نظریه های حسابداری اثبات گرایانه به ظهور میرسند که ضعف این موضوع رشته های علمی و بالطبع حسابداری را وارد دنیای جستارهای فلسفی و نظری نمود. استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری میباشند که در انها الزامات ورود برای برنامه های اموزشی، محتوای علمی برنامه اموزشی، مهارت های مورد نیاز متقاضیان که حتی شامل مهارتهای ذهنی، شخصی، ارتباطی و همچنین نگرشهای رفتار و ارزشهای حرفه ای می باشد و نمیتوان از الزامات و استاندارد تجربه کاری صرف نظر کرد.


حساب اینجا

به حساب حساباتون همینجا رسیدگی کنید

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

09124384713
ایران
تهران

تماس با حساب اینجا