حساب اینجا خدمات حسابرسی و حسابداری

درباره حساب اینجا

حساب اینجا یک وبسایت است که با مراجعه به آن می توانید انواع خدمات حسابرسی و حسابداری در یافت کنید

انجام کلیه خدمات حسابرسی و خدمات مالی و مالیاتی شرکتها ، مؤسسات و سازمانها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد:
خدمات حسابرسی صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای
بررسی اجمالی صورتهای مالی
خدمات حسابرسی ویژه
خدمات حسابرسی مالیاتی
حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور
خدمات حسابرسی عملیاتی به منظور ارتقاء فرآیندهای موجود در کسب و کار
خدمات حسابرسی و خدمات مالی و مالیاتی و ارائه گزارش به منظور ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور
خدمات حسابرسی داخلی شرکتها و موسسات و ارگانهای دولتی


تماس با ما

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

09124384713
ایران
تهران

تماس با حساب اینجا